PRODUCTIE
Tentoonstelling & feestavond: 25 jaar VaarTTeater!

Brochure
Download de brochure / meer info
Speeldata
28.09.2013

Verhaal / info

Op onze feestdag op 28 september 2013 konden de kinderen deelnemen aan een ballonwedstrijd. Hiervoor geldt het volgende reglement:

BALLONWEDSTRIJD 25 JAAR VAARTTEATER

Wedstrijdreglement
Artikel 1 Organisator

Vaartteater vzw, Baron Descampslaan 105, 3018 Wijgmaal.

Artikel 2 Deelname Zender

Alle kinderen die de feestdag “25 Jaar Vaartteater” op 28 september 2013 bezoeken kunnen deelnemen aan de wedstrijd tot uitputting van de voorraad kaartjes, ballonnen en/of heliumgas.
Elk kind mag gratis één keer deelnemen.
De organisator vult de voornaam en leeftijd van het kind in op het kaartje en schrijft deze samen met zijn/haar contactgegevens ( adres en/of e-mail ) in een register. Elk kaartje krijgt een uniek nummer.
De zender laat de ballon met kaartje ter plaatse op.

Artikel 3 Deelname Vinder

Wie een ballon met kaartje vindt, kan deelnemen door het nummer van het kaartje, voornaam en leeftijd van de zender en zijn eigen naam te mailen naar de organisator via info@vaartteater.be met vermelding “Ballonwedstrijd”.

Artikel 4 Prijzen

De prijzen voor de wedstrijd zijn: een speelgoedwaardebon t.w.v. 25€ én 2 x een vrijkaart voor de winnende zender en 2 x een vrijkaart voor de winnende vinder. De vrijkaarten gelden voor een voorstelling van het Vaartteater voor het feestseizoen 2013-2014.
Verdeling van de prijzen: De prijzen worden tussen zenders en vinders verloot.

Artikel 5 Looptijd Wedstrijd en Publicatie Winnaar

De wedstrijd loopt tot 12 oktober 2013. De prijsverdeling gebeurt op 13 oktober. De winnaars worden via hun contactgegevens verwittigd en vermeld op www.vaartteater.be .
Door deelname aan de wedstrijd, geven de deelnemers toestemming tot de eventuele publicatie van hun naam als winnaar.

Artikel 6 Persoonlijke Gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld via deze wedstrijd worden slechts gehouden voor de duur van de wedstrijd en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Artikel 7 Aanvaarden en handhaven van het Reglement

Door deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers het wedstrijdreglement. Elke poging tot fraude wordt bestraft met uitsluiting van de deelnemer.
De organisator ziet toe op het correcte verloop van de wedstrijd en beslist in alle onvoorziene gevallen.